Udruzenje IKS

УДРУЖЕЊЕ ИКС

Удружење ИКС је невладино, непрофитно удружење које има за циљ рад на унапређивању и развоју делатности у области образовања и науке, као и едукација у области иновација и информатизације, и промоција културе и здравог начина живота.

Циљеви удружења ИКС:

1) организовање различитих акција и пројеката ради остваривања мисије горе наведеној;

2) иступање у јавности у намери пропагирања својих циљева;

3) организовање самостално, или у заједници са другим организацијама, домаће и међународне конференције, јавне трибине, округле столове, семинаре, саветовања, курсеве, радионице, изложбе, конкурсе и сл.;

4) објављивање књига, брошура, чланака и других публикација које тематски обрађују циљеве удружења и начин њихове реализације;

5) сарађује са научним установама, стручним удружењима и другим организацијама у земљи и иностранству које имају сличне циљеве и обављају сличне делатности;

6) врши и друге делатности ради остваривања циљева Удружења.

Чланство у удружење Иницијатива за комуникацију и сарадњу ИКС

Члан Удружења Иницијатива за комуникацију и сарадњу ИКС може бити свако правно лице или физичко лице које прихвата циљеве Удружења, начин остваривања тих циљева, Статут Удружења и поднесе пријаву за учлањење (Преузети: ПРИСТУПНИЦУ) са својом фотографијом.
У прилогу које такође можете преузети се налазе следећи документи: Пријем у чланство и иступање из чланства , Основне одредбе о чланству и Дужност члана удружења.
Уколико се слажете са циљевима удружења као и са садржајем у наведеним документима, можете се учланити попуњавањем и достављањем приступнице заједно са Вашом фотографијом на адресу iksinicijativa@gmail.com.
Након разматрања Ваше пријаве од стране Управног одбора, бићете обавештени о пријему у чланство.

Радно време

Понедељак-недеља: 08:00-22:00

Контакт

Адреса: Студеничка 48 Г/3
Телефон: +381 69 4148688, +381 64 0012257
Email: iksinicijativa@gmail.com