Udruzenje IKS

УДРУЖЕЊЕ ИКС

Удружење ИКС је невладино, непрофитно удружење које има за циљ рад на унапређивању и развоју делатности у области образовања и науке, као и едукација у области иновација и информатизације, и промоција културе и здравог начина живота.

 

Циљеви удружења ИКС:

 

1) организовање различитих акција и пројеката ради остваривања мисије горе наведеној;

2) иступање у јавности у намери пропагирања својих циљева;

3) организовање самостално, или у заједници са другим организацијама, домаће и међународне конференције, јавне трибине, округле столове, семинаре, саветовања, курсеве, радионице, изложбе, конкурсе и сл.;

4) објављивање књига, брошура, чланака и других публикација које тематски обрађују циљеве удружења и начин њихове реализације;

5) сарађује са научним установама, стручним удружењима и другим организацијама у земљи и иностранству које имају сличне циљеве и обављају сличне делатности;

6) врши и друге делатности ради остваривања циљева Удружења.

Радно време

Понедељак-недеља: 08:00-22:00

Контакт

Адреса: Студеничка 48 Г/3
Телефон: +381 69 4148688, +381 64 0012257
Email: iksinicijativa@gmail.com